miercuri, 26 mai 2010

Sinodul ordinar al Bisericii Ciprului se întruneşte înainte de venirea papei


Sinodul ordinar al Bisericii Ciprului
se întruneşte înainte de venirea papei

Răspunzând la unele întrebări ale ziariştilor, Arhiepiscopul Hrisostomos al Ciprului a spus că Sinodul ordinar al Bisericii Ciprului se va întruni înainte de sosirea papei, în marţea şi miercurea următoare şi „se va pune deci tema (a se înţelege a reacţiilor/împotrivirilor) numaidecât”. 
A menţionat printre altele că deja de la întrunirea anterioară a Sinodului s-a hotărât care episcopi îl vor primi pe papa în Pafos şi care la Arhiepiscopie.


Săgeţi ale Arhiepiscopului Ciprului împotriva mitropoliţilor care se opun vizitei papei


Săgeţi ale Arhiepiscopului Ciprului
 împotriva mitropoliţilor care se opun vizitei papei

Arhiepiscopul Hrisostomos a adresat un mesaj dur către toţi episcopii sinodali, după ce i s-a cerut să comenteze informaţiile date publicităţii, conform cărora mitropoliţii de Lemesou, Kirineea şi Trimitunda şi horepiscopii de Carpasia şi Amatunda se opun vizitei papei şi nu vor participa la primirea papei Benedict. Întâistătătorul Bisericii Cipriote a declarat că asupra temei s-a discutat dinainte şi s-a luat o hotărâre unanimă în Sfântul Sinod. “În Biserică există democraţie, există libertate a cuvântului şi fiecare poate să-şi spună opinia, dar nu poate fiecare  să-şi facă de cap. Sinodul hotărăşte şi hotărârea Sinodului este obligatorie pentru toţi. Dacă vor ca Biserica  să rămână la înălţime şi să gândească una şi să îndrume corect poporul nostru, sunt datori să se supună hotărârilor Sinodului”, a menţionat Arhiepiscopul.

marți, 25 mai 2010

Pontiful este eretic cu girul Sinodului Ciprului Indirect, dar clar, îl pun la zid pe papa şi pentru prozelitism


Pontiful este eretic cu girul Sinodului Ciprului
 Indirect, dar clar, îl pun la zid pe papa şi pentru prozelitism

de Vasou Vasiliou
       
        În afară de mitropolitul de Lemesou, vizita papei Benedict se aşteaptă a fi boicotată şi de mitropolitul Pavel de Kirineea, mitropolitul Varnava de Trimitunda, episcopul Hristofor de Karpasia şi episcopul Nicolae de Amatunda.
        Prin urmare, membrii ai Sfântului Sinod consideră ca fiind foarte negativ din partea papei prozelitismul pe care îl promovează biserica catolică în rândul creştinilor ortodocşi, deşi este considerat eretic, de vreme ce în primul caz există căderi cu încurajarea catolicismului în dauna Ortodoxiei.
        Atât mitropolitul Gheorghe de Pafos, cât şi episcopul Porfirios de Neapole consideră că prozelitismul constituie unul din cele mai negative elemente în acţiune ale bisericii catolice în dauna Ortodoxiei.
        Paralel, Gheorghe de Pafos, a arătat că Sfântul Sinod a făcut referinţă în Enciclica din 16 mai, atât asupra faptului că papa este eretic, cât şi asupra prozelitismului la care se dedă biserica catolică şi s-a întrebat ce a spus în plus mitropolitul Athanasie de Lemesou în interviul său acordat duminica trecută.
        Când a fost întrebat unde s-a făcut referinţă în Enciclică asupra faptului că papa este eretic (cum a susţinut mitropolitul de Lemesou), Mitropolitul de Pafos a trimis la paragraful în care se menţionează:
        “Participarea noastră la primirea papei, prezenţa noastră la festivităţile în onoarea sa, precum şi întâlnirile noastre cu el, nu înseamnă  revizuirea marilor diferenţe dogmatice şi de altă natură care ne despart...”.
        La observaţia că la o primă vedere nu este clar că referinţa de mai sus trimite la faptul că e eretic, Gheorghe de Pafos a subliniat că oricine se diferenţiază dogmatic de credinţa ortodoxă este considerat de Biserica noastră eretic şi acest lucru este clar pentru cei care cunosc dogmatică. Gheorghe de Pafos, a observat, că menţiunea de mai sus s-a făcut nu într-un comunicat oarecare, ci într-o enciclică sau circulară, pe care o semnează toţi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ciprului.
        Pe de altă parte, episcopul Porfirios de Neapole a menţionat că nu trebuie să ne temem nici de dialogul cu alte  religii sau cu alte confesiuni, nici de contactele, care au loc din când în când cu diferite prilejuri. Nu va fi trădată Ortodoxia dacă ne întâlnim, dacă discutăm, dacă chiar mâncăm împreună şi cu cei de alte religii - a spus, ca să adauge:
        Ne aflăm sub ocupaţie şi avem nevoie de ajutorul şi al creştinilor şi al altora, ca să ne eliberăm ţara, şi ajutorul acesta, dacă vine, nu va veni în absenţa noastră.
        În ceea ce priveşte subiectul prozelitismului, mitropolitul de Pafos a menţionat că la acesta se face trimitere în Enciclica Sfântului Sinod după cum urmează:
        “... Nici recunoaşterea deviaţiei eclesiologice a uniaţiei, care este pentru noi o metodă de prozelitism”.
        Gheorghe de Pafos a menţionat că episcopii catolici care poartă aceleaşi haine cu episcopii ortodocşi îi rătăcesc, îi înşală pe credincioşii ortodocşi, zicând că se roagă în acelaşi fel în care ne rugăm şi noi, dar la sfârşit îl pomenesc pe papa.
        Asupra aceleiaşi teme episcopul de Neapole a menţionat că într-adevăr chestiunea respectivă constituie un spin în relaţiile dintre cele două biserici.
                                 

Prozelitism
       
        În timpul vizitei sale în Cipru, papa va trece şi la acţiuni care întăresc prozelitismul în dauna Bisericii Ortodoxe, după cum susţin membri ai Sfântului Sinod, care nu au vrut să le fie publicate numele. Mai precis, după cum au menţionat, în Cipru vor sosi şi episcopi din Orientul Mijlociu şi între ei vor fi şi uniţi (greco-catolici), care îi atrag pe creştini la catolicism. Papa este aşteptat să emită invitaţii episcopilor uniţi (greco-catolici) pentru congresul care va avea loc în luna octombrie la Vatican, lucru care este considerat ca o acţiune nedreaptă, de vreme ce aceasta se va face într-o ţară ortodoxă.


Hristostomos al Ciprului: “Toţi ierarhii, care nu vor participa la primirea papei, smintesc poporul”!


Hristostomos al Ciprului:
 “Toţi ierarhii, care nu vor participa la primirea papei, smintesc poporul”!

Arhiepiscopul Ciprului trece la declaraţii care ar putea fi caracterizate ca nepotrivite după dezacordul evident al multor ierarhi din Cipru faţă de venirea papei în insulă. Astăzi a declarat (Sigmalive) că poporul se sminteşte nu de hotărârea sa de a-l primi oficial pe papa în Cipru, ci de poziţia ierarhilor care refuză să participe la primire! Grăitor este (în acelaşi articol) şi modul funcţionării sinodale, pentru că - după cum s-a menţionat - neînţelegerile ierarhilor referitoare la primirea  oficială a papei, în prezenţa ierarhilor Bisericii Ciprului, fuseseră exprimate deja în sinod.

Prezentăm articolul respectiv (Sigmalive, 25.05.2010):

Schismă pentru un “eretic”

Arhiepiscopul Hristostomos al II-lea a dat astăzi un răspuns membrilor Sfântului Sinod, care au declarat că nu preferă să fie prezenţi la festivitatea de primire a papei Benedict, la începutul lui iunie, cu justificarea că papa este un eretic. “Aceştia sunt cei care smintesc poporul” – a declarat Preafericitul, susţinând că din momentul în care există o hotărâre sinodală sunt datori să tacă. A clarificat şi faptul că hotărârea despre cine va participa la festivităţi fusese luată la ultimul sinod şi de atunci îşi exprimaseră deja dezacordul. “Dacă nu le place”, a declarat semnificativ
Întâistătătorul Bisericii, “să rămână la casele lor şi în mitropoliile lor şi, dacă vor să se izoleze, să se izoleze”.
Referindu-se la mitropolitul de Lemesou, care a fost primul ce şi-a exprimat public delimitarea, arhiepiscopul a declarat că Atanasie de Lemesou n-ar avea dreptul să vorbească public.
Pe de altă parte, referindu-se la probabile reacţii împotriva papei din partea unor segmente organizate, care vor veni din afară, “Poliţia, a spus, îşi va face treaba şi, dacă vor, n-au decât să se măsoare cu ea”.
De altfel, Arhiepiscopul Antonio Franco, nunţiul apostolic al Vaticanului cu reşedinţa la Ierusalim, a răspuns că “fiecare are părerea lui şi nu se poate ca toţi să fie mulţumiţi”, comentând, după întâlnirea pe care a avut-o cu preşedintele statului. “Papa, a spus, nu vine ca să pună în pericol viaţa nimănui, accentuând că Biserica şi Statul nu se opun vizitei”.

IERARHI BOICOTEAZĂ VIZITA PAPEI ÎN CIPRU


IERARHI BOICOTEAZĂ VIZITA PAPEI ÎN CIPRU

Sursa: Φιλελεύθερος, 25/5/2010


Levkosia:
 Paşii mitropolitului de Lemesou, care va lipsi de la festivitatea de primire a papei Benedict al XVI-lea la începutul lui iunie, vor fi urmaţi conform unor informaţii şi de alţi - cel puţin - patru arhierei. Este vorba despre mitropoliţii Pavel de Kirineea şi Varnava de Trimitunda, precum şi de horepiscopii Hristofor de Carpasia şi Nicolae de Amatunda, fără a fi exclus să-i urmeze şi alţii.
Mitropolitul Gheorghe de Pafos a declarat către «Φ», că în comunicatul Sfântului Sinod se face referinţă la faptul că papa este eretic, deoarece se subliniază că există diferenţe dogmatice. “Oricine se diferenţiază dogmatic de credinţa ortodoxă este considerat de către Biserica noastră eretic şi asta este clar pentru toţi cei care cunosc dogmatică”, a spus. Pe aceeaşi lungime de undă s-a situate prin declaraţiile sale şi horepiscopul Porfirios de Neapoli.
Ambii însă, încearcă să arate că Ortodoxia nu este vătămată de discuţii şi contacte cu ereticii sau cu cei de alte religii. Cu toate acestea, subliniază că privesc foarte negativ prozelitismul pe care îl promovează biserica catolică prin aşa numita uniaţie. Prin această metodă, episcopi cu aceeaşi înfăţişare ca şi episcopii ortodocşi  se prezintă ortodocşi, dar îl pomenesc pe papa, împotriva credinţei ortodoxe.

Una e papa, altceva preşedintele

Membrii ai Sfântului Sinod susţin că, deoarece vizita papei este vizita unui şef de stat, nu sunt obligaţi să-l primească la sosirea sa în Pafos, cum vor face alţi sinodali. Aceiaşi adaugă faptul că invitaţia adresată papei nu vine din partea Bisericii Ciprului, ci din partea preşedintelui statului şi lucrul acesta le uşurează poziţia.
Arhiepiscopul Hrisostomos al II-lea şi-a exprimat părerea că unii membrii ai sinodului pot să participe la primirea papei în Pafos şi alţii să fie prezenţi la vizita papei la Arhiepiscopie, unde va vizita camera arhiepiscopului Macarie şi va şedea la masă. Horepiscopul Porfirios de Neapole a menţionat că nici el nu consideră că acela care va fi de faţă la primire trădează credinţa, iar cel care nu va fi, o susţine. Vizita papei nu constituie un eveniment religios, ci în principal politic, a adăugat horepiscopul. El însuşi a menţionat că se va afla la Arhiepiscopie, când va ajunge papa, şi a adăugat că n-ar fi înţelept să plece de la Arhiepiscopie.

(trad. I.F., http://thriskeftika.blogspot.com/2010/05/blog-post_25.html)

miercuri, 19 mai 2010

Predica Mitropolitului Augustin de Florina la pomenirea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena


Predica Mitropolitului Augustin de Florina la pomenirea
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena
 Contribuţia oferită umanităţii de Constantin cel Mare
 - 21 mai -

        Iubiţii mei, o zi luminoasă şi plină de bucurie a răsărit astăzi, sărbătoarea Sfinţilor Constantin şi a mamei lui, Elena. Constantin şi Elena sunt două nume cunoscute şi populare nu doar naţiunii eline, ci întregii lumi ortodoxe.


† Episcopul Augustin

(Omilie a Mitropolitului de Florina, părintele Augustin, în Sfânta Biserică a Sfinţilor Constantin şi Elena în Aminteos, 21-5-1976, într-o zi de vineri)
Predică a Mitropolitului Augustin de Florina la pomenirea Sfântului Talaleu


Predică a Mitropolitului Augustin de Florina
la pomenirea Sfântului Talaleu
20 mai
        
CELE MAI BUNE MEDICAMENTE

Iubiţii mei, Hristos este Doctorul, Doctorul sufletelor şi al trupurilor. Cine a crezut în Hristos şi n-a văzut minuni? Da, Hristos este Doctorul, unicul Doctor de trupuri şi de suflete. Asta o propovăduieşte Evanghelia....